«Η Προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον».

Print Friendly, PDF & Email

Εγκαινιάζοντας τη συνεργασία με τους γονείς, την οποία θεωρούμε θεμελιώδη για το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, πραγματοποιήσαμε την Δευτέρα 11/09/2017 , ομιλία-συζήτηση με την Ψυχολόγο – Σύμβουλο, συνεργάτη του σχολείου μας Αγγελική Ζαχαριά, με θέμα: «Η Προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον».

From Συνάντηση γονέων. Posted by Eleni Christodoulopoulou on 9/14/2017 (5 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


No Comments

To Top