«Κάθε γνώση μια γιορτή και παιχνίδι να `ναι κι αυτή … μες της τάξης τη βουή!»

Αποτελούν ξεχωριστό δομικό στοιχείο πρωτοτυπίας & «Παράδοσης» για την καθημερινότητα του «Κουκλότοπου» κι όλων των τμημάτων!!!

Είναι θεματικές γιορτούλες που αφορούν τον εορτασμό των Παγκόσμιων ημερών

ή  επίκαιρο γεγονός

ή ένα παιγνιώδες εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λειτουργεί σαν επιστέγασμα των γνώσεων της μηνιαίας θεματικής ενότητας.

To Top