Το πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό δομικό στοιχείο του προγράμματός που υλοποιούμε στο σχολείο μας και σε όλα τα τμήματα.

«Φτιαγμένο»  για τα παιδιά του «Κουκλότοπου»!

Στοχεύουμε στην ανάπτυξη της ικανότητας που έχει  το παιδί  να γνωρίζει πότε βιώνει ένα συναίσθημα, να μπορεί να κατονομάσει  τα συναισθήματά του αλλά και να αναγνωρίζει και  να είναι ευαίσθητος στην εκδήλωση των συναισθημάτων  των συνανθρώπων του.

To Top