Φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι.


«Με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας μέρας αποταμίευσης, τα νηπιακά μας τμήματα έκαναν πολλές βιωματικές δράσεις.»

From «Φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι». Posted by Eleni Christodoulopoulou on 10/31/2018 (2 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


No Comments

To Top