ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιλαμβάνει την πρώτη επαφή με την Αγγλική γλώσσα στον μέσα από την εκμάθηση λέξεων, τραγούδια, και βιωματικά παιχνίδια.

Στην εξέλιξη των παιδιών, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως είναι η μίμηση, το θεατρικό και βιωματικό παιχνίδι, οι κατασκευές και η ζωγραφική που έχουν σαν σκοπό να ενισχύσουν την αντίληψη, την ομαδικότητα και την αυτοπεποίθηση του παιδιού.

Εφαρμόζεται στο Μεταβρεφικό, Μικρό Προνηπιακό, Προνηπιακό & Νηπιακό τμήμα Welcome on board!!!

Στοιχεία Δραστηριότητας

Κατηγορία:

Ημερομηνία : 28 Φεβ 2016

To Top