Ηλικία: 1-2 ετών

Σ’ αυτά τα πρώτα χρόνια τα παιδιά αναπτύσσονται με γοργότατους ρυθμούς. Σε ένα όμορφο, ήρεμο και καθαρό περιβάλλον, απολαμβάνουν το παιχνίδι, λαμβάνουν φροντίδα με όλους τους κανόνες σωματικής υγιεινής και ακολουθούν ένα ισορροπημένο πρόγραμμα φαγητού και ύπνου.

Στόχος του Βρεφικού τμήματος είναι τα παιδιά να αναπτύξουντην κοινωνικότητα, την αντίληψη, την μνήμη και τη γλώσσα μέσα από δραστηριότητες που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα και εναλλάσσονται καθημερινά με πολλά μαθησιακά κίνητρα, αλλά και μέσα από το παιχνίδι που έχει ιδιαίτερη σημασία στην αισθητικοκινητική ανάπτυξη των μικρών παιδιών.