Εξωσχολικέςεξορμήσεις

Στις εξωσχολικές επισκέψεις τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε βιωματικά και διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο τον εμπλουτισμό των γνωστικών αντικειμένων και την ενίσχυση της εξέλιξή τους μαθησιακά και κοινωνικοσυναισθηματικά. Στα πλαίσια των θεματικών ενοτήτων που υλοποιούνται μηνιαία, του Σχεδίου Εργασίας και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων επιλέγονται κατάλληλες εξωσχολικές δράσεις, οι οποίες συμπληρώνουν διαθεματικά το Πρόγραμμα Σπουδών και διανθίζουν την παιδαγωγική προσέγγιση. Η μέριμνα για την ασφάλεια των παιδιών κατά τη μεταφορά τους με το σχολικό λεωφορείο είναι υψίστης σημασίας για το σχολείο μας.

cloud_1

Δραστηριότητες

Tae Kwon Do martial-arts

Κολύμβηση swimmer

Μπαλέτο ballet-shoes

Mini Sports sport

Baby Sports sports (1)

Tae Kwon Do

Κολύμβηση

Μπαλέτο

Mini Sports

Baby Sports

Baby Yoga bridge

Θέατρο theater-masks

Σκάκι chess

Αρχιτεκτονική geometry

Baby Yoga

Θέατρο

Σκάκι

Αρχιτεκτονική

Νέες τεχνολογίες-S.T.E.A.M. lego (1)

Ρομποτική robot

Aγγλικά alphabet

Μουσική music-instrument

Νέες τεχνολογίες - S.T.E.A.M.

Ρομποτική

Αγγλικά

Μουσική