Αξίζει να φτιάξουμε καλύτερες τις μέρες των μικρών παιδιών μαςχαρίζοντάς τους το παιχνίδι και τη γνώση,κύρια συστατικά μιας δημιουργικής εκπαίδευσης! 

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι ενιαίο και πρότυπο. Είναι προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας και στηρίζεται εκπαιδευτικά σε πανεπιστημιακά δεδομένα, πλούσιο σε εναλλαγές και σύγχρονες παιδαγωγικές και επιστημονικές μεθόδους διδασκαλίας.

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίησή του είναι η συνεχής επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού με εξειδικευμένα σεμινάρια, για τα οποία μεριμνούμε σε μόνιμη βάση.

cloud_1
cloud_1

Το πρόγραμμα Σπουδών βασίζεται στα εξής βασικά στοιχεία:

  • Στις βασικές ικανότητες και δεξιότητες:
    Το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η γνώση και η κατανόηση, η επικοινωνία, η σκέψη και η δημιουργικότητα. Αυτές οι βασικές ικανότητες είναι απαραίτητες για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και για την επιτυχία τους στη ζωή.
  • Στα θεματικά πεδία: Το πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται γύρω από τέσσερα θεματικά πεδία: Γνώση και κατανόηση, επικοινωνία, σκέψη και δημιουργικότητα. Τα θεματικά πεδία είναι ευρεία και περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη των παιδιών.
  • Στη διαθεματική προσέγγιση:
    Το πρόγραμμα Σπουδών προωθεί τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι οι παιδαγωγοί ενώνουν διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες από διαφορετικά θεματικά πεδία για να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες και συνεκτικές εμπειρίες μάθησης, για τα παιδιά.
  • Στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών:
    Το πρόγραμμα Σπουδών βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν ενεργά, εξερευνούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους.

Θεματικές περιοχές

Οι παιδαγωγικές δραστηριότητές μας καλύπτουν τις εξής θεματικές περιοχές: 

Παιδί και επικοινωνία networking (2)

Παιδί, εαυτός και κοινωνία teamwork

Παιδί και θετικές επιστήμες science

Παιδί, σώμα, δημιουργία και έκφραση hobby

Εξοικείωση με διάφορα επικοινωνιακά εργαλεία

Γλωσσική καλλιέργεια

Κριτική σκέψη

Πληροφορίες κατανόησης

Επαφή με την Αγγλική γλώσσα

Προσωπική κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη

Μαθηματικά

Φυσικές επιστήμες

Τεχνολογία κατασκευών – STEM

Ρομποτική

Τέχνες

Δραστηριότητες

Για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη οι εξατομικευμένες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Επιπλέον, όλες οι δραστηριότητες προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνονται.
Αναφορικά με το τρόπο ανάπτυξης δραστηριοτήτων, το πρόγραμμα εστιάζει στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των θεματικών πεδίων είναι σχεδιασμένες για να βοηθούν τα παιδιά να μάθουν με έναν ενεργό, βιωματικό, διαθεματικό, συνεργατικό και δημιουργικό τρόπο.
Ακολουθούνται πιστά οι σύγχρονες διδακτικές για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων, όπως υπογραμμίζονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την Προσχολική Εκπαίδευση και των ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (για το Προνηπιακό τμήμα & Νηπιακό τμήμα), του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε το παιδί να διερευνήσει πολύπλευρα το περιβάλλον γύρω του και ταυτόχρονα να ανακαλύψει πτυχές του εαυτού του. Γίνεται, λοιπόν, χρήση πλούσιου εποπτικού παιδαγωγικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών μέσων.
Το σχολείο μας, ο «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΟΣ» προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων όπου τα παιδιά μαθαίνουν και εξελίσσονται μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον.

Αναλυτικά σύμφωνα με τα ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ οι δραστηριότητες που υλοποιούνται αναλυτικά είναι:

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

(Εξοικείωση με διάφορα επικοινωνιακά εργαλεία, γλωσσική καλλιέργεια, κριτική σκέψη, πληροφορίες κατανόησης, επαφή με την Αγγλική γλώσσα)
Γλωσσική εξέλιξη - Παιδική λογοτεχνία- Φιλαναγνωσία. Γνωστική προσέγγιση θεματικών ενοτήτων με χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων. Παιδική Λογοτεχνία - Καλλιέργεια προφορικού λόγου, ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας, ασκήσεις πρώτης ανάγνωσης και γραφής. Παιχνίδια Πληροφορικής. Προβολή εκπαιδευτικών βιντεοπροβολών σε προτζέκτορα, ακρόαση εκπαιδευτικών Cd's, κ.ά.

ΠΑΙΔΙ, ΕΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

(Προσωπική κοινωνικοσυναισθηματική  ανάπτυξη)
Κοινωνικά - Λαογραφικά - Συναισθήματα - Υγεία & Υγιεινή - Ιστορικά - Μυθολογία- Θρησκευτικά - Λαογραφικά - Θεματικές γιορτές - Εξωσχολικές δραστηριότητες, κ.ά.

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

(Μαθηματικά, Φυσικές επιστήμες, τεχνολογία κατασκευών -STEΑM,Ρομποτική)
Μαθηματικές έννοιες και εκμάθηση αριθμητικών εννοιών & συμβόλων. Μαθηματικά παιχνίδια, αισθητηριακά παιχνίδια, περιβαλλοντικά, γεωγραφικά, εργαστήρι μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής - «Παιχνιδομαγειρέματα», κ.ά.

ΠΑΙΔΙ, ΣΩΜΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ

(Τέχνες)
Θεατρικά, παιχνίδια ρόλων, δραματοποιήσεις, κουκλοθέατρο, παιχνίδια σωματικής
& συναισθηματικής έκφρασης, κινητικά,
εικαστικά (Χαρτοκολλητική & κατασκευές),
ομαδικά παιχνίδια, χαλαρωτικά παιχνίδια, κ.ά.