Σεβόμενοι τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού πιστεύουμε ότι στην κρίσιμη και τρυφερή προσχολική ηλικία συντελείται η διαμόρφωση του χαρακτήρα, επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση, επισημαίνονται οι ατομικές δεξιότητες και μπαίνουν οι βάσεις της μετέπειτα ζωής του.

Στόχος μας είναι η εφαρμογή παιδοκεντρικής ενιαίας προσχολικής αγωγής, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης, η οποία εφαρμόζεται με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και μέσα από τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση όλου του διδακτικού προσωπικού μας.

Ο «ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΟΣ» αποτελεί θεμέλιο στην εκπαίδευση και δίνει τη βάση της σχολικής σταδιοδρομίας των παιδιών.

Οι δραστηριότητες βασίζονται στο παιχνίδι.

Στόχος είναι η κάθε προσωπικότητα να αναπτυχθεί νοητικά, κοινωνικά και συναισθηματικά, μέσα σε ένα ασφαλές και δημοκρατικό περιβάλλον.

Η προσέγγιση είναι βιωματική, και τα παιδιά εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από θετικές εμπειρίες έκφρασης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης με στόχο την αναζήτηση και κατάκτηση της γνώσης.

Να είναι ξεχωριστή η μέρα του κάθε παιδιού! Να έχει γλυκές αναμνήσεις από το πρώτο του σχολείο!
Μεράκι
Φαντασία
Αγάπη
Φροντίδα
Γνώση
Παιχνίδι