Ηλικία: 3-4 ετών

Στην τρυφερή αυτή ηλικία τα παιδιά  κοντά μας ανακαλύπτουν τη μοναδικότητα τους, τις δυνατότητες επικοινωνίας και έκφρασης κα τον κόσμο που τα περιβάλει. Δημιουργείται η ανάγκη συναναστροφής των παιδιών με άλλους αλλά και σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους! Αναπτύσσεται σε βάθος η κοινωνικότητα τους, δημιουργούνται οι πρώτες σταθερές φιλίες και τα παιδιά αυτονομημένα πλέον από τις προσωπικές τους ανάγκες εισέρχονται σε ένα πλαίσιο σχολικής ζωής.

Μαθαίνουν τον κόσμο γύρω τους, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και συγχρόνως καλλιεργούν τον προφορικό λόγο, κινητοποιούν τη μαθηματική σκέψη, βελτιώνουν τις γραφικές δεξιότητες και ενισχύει τη δημιουργικότητά τους μέσω των εικαστικών κατασκευών.

Το παιδί λειτουργεί μέσα σε ένα οργανωμένο, φιλικό, μαθησιακό περιβάλλον ανοιχτό και ευέλικτο όπως είναι το σχολείο, με εκπαιδευτικές στάσεις και πρακτικές που εναρμονίζονται με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την εκπαίδευση των παιδιών.

Με κύριο εργαλείο το παιχνίδι, επιτυγχάνεται η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του, αλλά κυρίως το βοηθάμε να ζήσει ευτυχισμένο και να επιζητά τη σχολική συνύπαρξη!