Ηλικία: 5-6 ετών

Το Νηπιαγωγείο αποτελεί θεμέλιο στην εκπαίδευση και δίνει τη βάση της σχολικής σταδιοδρομίας των παιδιών.

Έχοντας πάντα ως κεντρικό άξονα ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό και όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε μια εκπαίδευση η οποία σέβεται την προσωπικότητα, τη γλωσσική, κοινωνική ταυτότητα και τις ανάγκες τους, ένας από τους βασικότερους στόχους μας είναι η προσωπική ενδυνάμωση και η διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας. Για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών στο Νηπιαγωγείο το παιχνίδι θεωρείται η κυρίαρχη δραστηριότητα.

Στόχος μας είναι η δημιουργία δράσεων που πηγάζουν από τα ίδια τα παιδιά και έχουν σαφείς μαθησιακούς στόχους. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή σχολικής ετοιμότητας και σταδιακής συναισθηματικής ωρίμανσης.

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να οικοδομούν τη γνώση μέσα από τις διαθεματικές προσεγγίσεις του προγράμματός μας, που είναι βασισμένες στα σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα και δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για βιωματική μάθηση, αυτενέργεια κι ελεύθερη έκφραση. Τα προγράμματα δραστηριοτήτων στοχεύουν στην προετοιμασία για το Δημοτικό, με έμφαση  στην προσέγγιση γραφής, ανάγνωσης και των Μαθηματικών.

Το ξεκίνημα της σχολικής διαδρομής, δηλαδή το Νηπιαγωγείο, θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό για τη μετέπειτα θετική σχολική εξέλιξη όλων των παιδιών μας. Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί με άδεια του Υπουργείου Παιδείας.