Τα τμήματά μας

Βρεφικό τμήμα

Μεταβρεφικό τμήμα

Μικρό Προνηπιακό τμήμα

Προνηπιακό τμήμα

Νηπιακό τμήμα

Ηλικία: 1-2 ετών

Σ’ αυτά τα πρώτα χρόνια τα παιδιά αναπτύσσονται με γοργότατους ρυθμούς. Σε ένα όμορφο, ήρεμο και καθαρό περιβάλλον, απολαμβάνουν το παιχνίδι, λαμβάνουν φροντίδα με όλους τους κανόνες σωματικής υγιεινής και ακολουθούν ένα ισορροπημένο πρόγραμμα φαγητού και ύπνου.

Στόχος του Βρεφικού τμήματος είναι τα παιδιά να αναπτύξουν την κοινωνικότητα, την αντίληψη, την μνήμη και τη γλώσσα μέσα από δραστηριότητες που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα και εναλλάσσονται καθημερινά με πολλά μαθησιακά κίνητρα, αλλά και μέσα από το παιχνίδι που έχει ιδιαίτερη σημασία στην αισθητικοκινητική ανάπτυξη των μικρών παιδιών.

Ηλικία: 2-3 ετών

Στην τρυφερή αυτή ηλικία ήρθε η ώρα για τα παιδιά να γνωρίσουν νέους φίλους, να παίξουν δημιουργικά, να μοιραστούν τα συναισθήματά τους και να ενταχθούν στην ομάδα των συνομήλικών τους, χωρίς να χάσουν τη μοναδικότητά τους.

Το Μεταβρεφικό τμήμα υποδέχεται τα μικρά παιδιά και τους προσφέρει μια μεγάλη αγκαλιά μετά την οικογένεια, μια αγκαλιά που θα τους προσφέρει αγάπη και ασφάλεια στη δύσκολη περίοδο της προσαρμογής.

Η εναρμόνιση του κάθε παιδιού στο χώρο του σχολείου πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλή ώστε το παιδί να αισθανθεί ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε  νέα αρχή που θα κάνει αργότερα στη ζωή του.

Οι δραστηριότητες στηρίζονται αποκλειστικά στο παιχνίδι και στοχεύουν στην εξάσκηση του προφορικού λόγου, στην ανάπτυξη της αδρής και λεπτής κινητικότητας και στην έκφραση μέσω της μουσικής και των εικαστικών.

Εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιο τους  μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες, στις οποίες φροντίζουμε να υπάρχει συναισθηματική χροιά. Καλλιεργούμε την αντιληπτική ικανότητα των παιδιών με αισθητηριακές ασκήσεις της όρασης, της γεύσης, της όσφρησης και της αφής τους. Υποστηρίζουμε την κοινωνική εξέλιξη των παιδιών μέσα από την ενθάρρυνση για αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση, μέσα από την παρότρυνση για αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία με την ομάδα.

Ηλικία: 3-4 ετών

Στην τρυφερή αυτή ηλικία τα παιδιά κοντά μας ανακαλύπτουν τη μοναδικότητα τους, τις δυνατότητες επικοινωνίας και έκφρασης και τον κόσμο που τα περιβάλει. Δημιουργείται η ανάγκη συναναστροφής των παιδιών με άλλους αλλά και σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους! Αναπτύσσεται σε βάθος η κοινωνικότητα τους, δημιουργούνται οι πρώτες σταθερές φιλίες και τα παιδιά αυτονομημένα πλέον από τις προσωπικές τους ανάγκες εισέρχονται σε ένα πλαίσιο σχολικής ζωής.

Μαθαίνουν τον κόσμο γύρω τους, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και συγχρόνως καλλιεργούν τον προφορικό λόγο, κινητοποιούν τη μαθηματική σκέψη, βελτιώνουν τις γραφικές δεξιότητες και ενισχύει τη δημιουργικότητά τους μέσω των εικαστικών κατασκευών.

Το παιδί λειτουργεί μέσα σε ένα οργανωμένο, φιλικό, μαθησιακό περιβάλλον ανοιχτό και ευέλικτο όπως είναι το σχολείο, με εκπαιδευτικές στάσεις και πρακτικές που εναρμονίζονται με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την εκπαίδευση των παιδιών.

Με κύριο εργαλείο το παιχνίδι, επιτυγχάνεται η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του, αλλά κυρίως το βοηθάμε να ζήσει ευτυχισμένο και να επιζητά τη σχολική συνύπαρξη!

Ηλικία: 4-5 ετών

Είναι η ηλικία όπου η κοινωνικότητα των παιδιών βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και οι γνωστικές τους ανάγκες γίνονται όλο και πιο έντονες. Εκφράζουν συχνά απορίες, τους αρέσει να μαθαίνουν καινούργια πράγματα και να συνδυάζουν τις γνώσεις που αποκτούν.

Καλλιεργούμε λοιπόν ένα πλήθος από ικανότητες και δεξιότητες των παιδιών. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μελετήσουν το περιβάλλον γύρω τους διευρύνοντας, κάνοντας πειραματισμούς και ανακαλύψεις, εκφράζοντας τις σκέψεις τους και τις εμπειρίες τους. Δημιουργούμε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των παιδιών μεταξύ τους. Στον τομέα της δημιουργίας και έκφρασης φέρνουμε τα παιδιά σε επαφή με τις τέχνες όπως τα εικαστικά, το θεατρικό παιχνίδι, η κίνηση και μουσική. Προσφέρουμε πλούσια ερεθίσματα φέρνοντας τα σε επαφή με έργα τέχνης, έτσι ώστε να αναπτύξουν προσωπική σχέση με τον πολιτισμό. Μέσα από αυτές τις τέχνες εμπλουτίζουν τις δυνατότητες τους στο να εκφράζουν με διαφορετικούς τρόπους και μέσα, τη σκέψη και τα συναισθήματα τους.

Ηλικία: 5-6 ετών

Το Νηπιαγωγείο αποτελεί θεμέλιο στην εκπαίδευση και δίνει τη βάση της σχολικής σταδιοδρομίας των παιδιών.

Έχοντας πάντα ως κεντρικό άξονα ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό και όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε μια εκπαίδευση η οποία σέβεται την προσωπικότητα, τη γλωσσική, κοινωνική ταυτότητα και τις ανάγκες τους, ένας από  τους βασικότερους στόχους μας είναι η προσωπική ενδυνάμωση και η διαμόρφωση μιας υγιούς προσωπικότητας. Για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών στο Νηπιαγωγείο το παιχνίδι θεωρείται η κυρίαρχη δραστηριότητα.

Στόχος μας είναι η δημιουργία δράσεων που πηγάζουν από τα ίδια τα παιδιά και έχουν σαφείς μαθησιακούς στόχους. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή σχολικής ετοιμότητας και σταδιακής συναισθηματικής ωρίμανσης.

Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να οικοδομούν τη γνώση μέσα από τις διαθεματικές προσεγγίσεις του προγράμματός μας, που είναι βασισμένες στα σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα και δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για βιωματική μάθηση, αυτενέργεια κι ελεύθερη έκφραση. Τα προγράμματα δραστηριοτήτων στοχεύουν στην προετοιμασία για το Δημοτικό, με έμφαση  στην προσέγγιση γραφής, ανάγνωσης και των Μαθηματικών.

Το ξεκίνημα της σχολικής διαδρομής, δηλαδή το Νηπιαγωγείο, θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό για τη μετέπειτα θετική σχολική εξέλιξη όλων των παιδιών μας. Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί με άδεια του Υπουργείου Παιδείας.