Εκδρομή στο Playmobil Park – Μικρό Προνηπιακό τμήμα